Wichrowski, F. Z. . (2021) „Perspektywy rozwoju zawodu doradcy restrukturyzacyjnego”, Studia Prawa Publicznego, (3(35), s. 141–158. doi: 10.14746/spp.2021.3.35.5.