Sancewicz, P. (2021) „Przestrzeń obowiązywania aktów prawa miejscowego po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw”, Studia Prawa Publicznego, (4 (36), s. 59–77. doi: 10.14746/spp.2021.4.36.3.