Jachimowicz-Jankowska, P. (2022) „Uzdrowiskowe władztwo zakładowe oraz jego wpływ na prawa i obowiązki pacjentów zakładu lecznictwa uzdrowiskowego”, Studia Prawa Publicznego, (1 (37), s. 85–124. doi: 10.14746/spp.2022.1.37.4.