Pawłowski, S. (2022) „Wykonywanie zawodu lekarza przez cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka polskiego”, Studia Prawa Publicznego, (1 (37), s. 9–28. doi: 10.14746/spp.2022.1.37.1.