Dąbrowski, K. . (2022) „Helena Prášková, Status jednotlivce ve správním právu (Status jednostki w prawie administracyjnym), «Acta Universitatis Caolinae – Iuridica» 2021, vol. 67, no. 4”, Studia Prawa Publicznego, (1 (37), s. 213–214. doi: 10.14746/spp.2022.1.37.11.