Szudejko, P. (2022) „Przerywanie ciąży – rozważania w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 1/20”, Studia Prawa Publicznego, (1 (37), s. 61–83. doi: 10.14746/spp.2022.1.37.3.