Dąbrowska, A. (2022) „Solomon Dersso, Forty years of the African Charter and the reform issues facing the discourse and practice of human rights (Czterdzieści lat Karty Afrykańskiej i problemy reform, przed którymi stoi polemika z prawami człowieka i praktyka ich stosowania) «African Human Rights Law Journal» 2021, vol. 21, no. 2”, Studia Prawa Publicznego, (1 (37), s. 211–212. doi: 10.14746/spp.2022.1.37.10.