Gajewski, S. (2022) „Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 stycznia 2021 r., sygn. II SA/Ke 1068/20 (glosa krytyczna)”, Studia Prawa Publicznego, (1 (37), s. 169–183. doi: 10.14746/spp.2022.1.37.7.