Jachimowicz-Jankowska, P. . (2022) „Małgorzata Grześków, Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 237, ISBN 978-83-8198-315-0”, Studia Prawa Publicznego, (1 (37), s. 199–210. doi: 10.14746/spp.2022.1.37.9.