Dąbrowska, A. (2022) „Historia powstania regionalnych trybunałów praw człowieka”, Studia Prawa Publicznego, (1 (37), s. 125–150. doi: 10.14746/spp.2022.1.37.5.