[1]
J. Wojas, „ na tle unii lubelskiej i projektów unii Rzeczypospolitej i Rosji z XVI i XVII w”., 10.14746/spp, nr 1(17), s. 123–141, grudz. 2019.