[1]
I. Jakubowska, „Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: «Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości»», Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 27 października 2016 r”., 10.14746/spp, nr 1(17), s. 153–155, grudz. 2019.