[1]
K. Wojtczak, „Habilitacje w Polsce Ludowej. Część 2. Warunki i przebieg habilitacji w prawie o stopniach i tytułach naukowych”, 10.14746/spp, nr 2(18), s. 43–81, grudz. 2019.