[1]
J. Nawrot, „Kierunki zmian w prawie o bezpieczeństwie morskim”, 10.14746/spp, nr 2(18), s. 103–121, grudz. 2019.