[1]
A. Narożniak, „Joseph Damamme, W jaki sposób otyłość może zmieścić się w prawnej koncepcji niepełnosprawności? Analiza porównawcza interpretacji sądowych w świetle unijnego i amerykańskiego prawa antydyskryminacyjnego po sprawie Kaltoft”, 10.14746/spp, nr 2(18), s. 208–209, grudz. 2019.