[1]
A. Grzejdziak-Przybyłowicz, „Prawo do nauki. Prawa dziecka-ucznia”, 10.14746/spp, nr 4(20), s. 95–126, grudz. 2019.