[1]
M. Trupkiewicz, „Kilka uwag o Internetowej Platformie Aukcyjnej umożliwiającej uzyskanie wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii w kontekście podpisów elektronicznych”, 10.14746/spp, nr 3(19), s. 117–132, grudz. 2019.