[1]
L. Staniszewska i M. Jędrzejczak, „Sprawozdanie z przebiegu uroczystości Jubileuszu 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku w dniu 27 października 2017 r. (opr. Lucyna Staniszewska, Maria Jędrzejczak)”, 10.14746/spp, nr 4(20), s. 237–242, grudz. 2019.