[1]
A. Narożniak, „Francesca Strumia, Obywatelstwo europejskie i imigracja do UE: demoikratyczny most pomiędzy prawem obywateli państw trzecich do przynależności i prawem państw członkowskich do wyłączania”, 10.14746/spp, nr 4(20), s. 234–236, grudz. 2019.