[1]
R. Mizerski, „Gwarancje proceduralne na wypadek wydalenia cudzoziemca w systemie Europejskiej konwencji praw człowieka”, 10.14746/spp, nr 3(15), s. 61–96, grudz. 2019.