[1]
E. Kochowska, „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa korporacji międzynarodowych wyzwaniem dla systemu ochrony inwestycji zagranicznych”, 10.14746/spp, nr 3(15), s. 99–129, grudz. 2019.