[1]
K. Wojtczak, „O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 2. Organizacja aspirantury naukowej i studiów doktoranckich”, 10.14746/spp, nr 2(14), s. 49–91, grudz. 2019.