[1]
K. Wojtczak, „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. E. Ury, S. Pieprznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 185”, 10.14746/spp, nr 4(16), s. 201–205, grudz. 2019.