[1]
P. Chmielnicki, E. Ingot-Brzęk, i I. Styn, „Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw le-gislacyjnych. Wnioski z badań ”, 10.14746/spp, nr 1(13), s. 9–24, grudz. 2019.