[1]
L. Staniszewska, „Modele odpowiedzialności za delikt administracyjnysankcjonowany karami fi nansowymi na przy-kładzie wybranych krajów europejskich ”, 10.14746/spp, nr 1(13), s. 67–83, grudz. 2019.