[1]
L. Staniszewska, „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Administracja rządowa w terenie – problemy, szanse i wyzwania», Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 14 kwietnia 2016 r”., 10.14746/spp, nr 3(15), s. 227–231, grudz. 2019.