[1]
A. Narożniak, „Dallal Stevens, Co rozumiemy przez ochronę?, “International Journal on Minority and Group Rights” 2013, vol. 20, s. 2 (opr. Agnieszka Narożniak)”, 10.14746/spp, nr 1(13), s. 175–176, grudz. 2019.