[1]
E. Kosiński i A. Trela, „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. I FSK 1493/14”, 10.14746/spp, nr 1(13), s. 149–161, grudz. 2019.