[1]
M. Kotowska-Lewińska, „Collette Snowden, Sally Lewis, Rozbieżne komunikaty: publiczna dyskusja na temat szkolnictwa wyższego a nietypowi studenci w Australii), «Higher Education» 2015, vol. 70, iss. 3 (opr. Monika Kotowska-Lewińska)”, 10.14746/spp, nr 1(13), s. 172-173, grudz. 2019.