[1]
M. Tabernacka, „Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w administracji publicznej”, 10.14746/spp, nr 4(24), s. 65–82, grudz. 2018.