[1]
B. Chludziński, „O potrzebie alternatyw dla sądowego rozstrzygania sporów pomiędzy władzami administracyjnymi a podmiotami prywatnymi w świetle Zalecenia Komitetu Rady Ministrów R (2001)9”, 10.14746/spp, nr 4(24), s. 83–100, grudz. 2018.