[1]
J. Wojciechowicz, „Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego w związku z podjęciem pracy zarobkowej w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego”, 10.14746/spp, nr 2(26), s. 159–173, cze. 2019.