[1]
P. Fiktus, „W poszukiwaniu euro-atlantyckiej doktryny wolności słowa, pod red. Michała Urbańczyka, Łukasza D. Bartosika, Natalii Zagórsk-iej, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Poznań–Łódź 2019”, 10.14746/spp, nr 2(26), s. 175-178, cze. 2019.