[1]
. U. Zakashvili, „Szczególne uwarunkowania prawne rozbiórki budynków i bu-dowli wybudowanych bez pozwolenia na działce państwowej objętej ograniczeniem zabudowy”, 10.14746/spp, nr 3(27), s. 73–92, wrz. 2019.