[1]
M. Kruś, „Umowa urbanistyczna jako przykład umowy administracyjnej na tle polskiego i europejskiego porządku prawnego”, 10.14746/spp, nr 3(27), s. 117–138, wrz. 2019.