[1]
S. Zwolak, „Granice władztwa planistycznego przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, 10.14746/spp, nr 4(28), s. 9–26, grudz. 2019.