[1]
D. Biniasz-Celka, „Cywilnoprawne aspekty umów zawieranych pomiędzy organem administracji publicznej a organizacją pozarządową w celu realizacji zadań publicznych”, 10.14746/spp, nr 4(28), s. 53–78, grudz. 2019.