[1]
J. Wojciechowicz, „Tryb postępowania przed organem rentowym w sprawach świadczeń z tytułu wypadku przy pracy”, 10.14746/spp, nr 4(28), s. 103–123, grudz. 2019.