[1]
S. Zwolak, „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. II OSK 1697/16”, 10.14746/spp, nr 4(28), s. 165–177, grudz. 2019.