[1]
A. Bisztyga, „Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności zperspektywy determinantów prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, ss. 313, ISBN 978-83-66066-38-0”, 10.14746/spp, nr 4(28), s. 179–182, grudz. 2019.