[1]
K. . Wojtczak, „Tytuł profesora w postępowaniu przed Radą Doskonałości Naukowej”, 10.14746/spp, nr 2(34), s. 9–63, wrz. 2021.