[1]
A. . Narożniak, „Matthiew Ormsbee, The Fifth Instrument of National Power: How Mass Migrations Impact National Security (Piąty instrument potęgi narodowej: jak masowe migracje wpływają na bezpieczeństwo narodowe), «Creighton Law Review» 2021, vol. 54, no. 3, s. 381–410”, 10.14746/spp, nr 4 (36), s. 160–161, grudz. 2021.