[1]
P. Sancewicz, „Przestrzeń obowiązywania aktów prawa miejscowego po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw”, 10.14746/spp, nr 4 (36), s. 59–77, grudz. 2021.