[1]
S. Pawłowski, „Wykonywanie zawodu lekarza przez cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka polskiego”, 10.14746/spp, nr 1 (37), s. 9–28, cze. 2022.