Nawrot, Justyna. „Kierunki Zmian W Prawie O bezpieczeństwie Morskim”. Studia Prawa Publicznego, nr 2(18), grudzień 2019, s. 103-21, doi:10.14746/spp.2017.2.18.4.