Narożniak, A. „Giulia Vicini, Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem I Luksemburgiem: Nowe ukształtowanie Zasady Non-Refoulement W Imię Wzajemnego Zaufania?”. Studia Prawa Publicznego, nr 2(18), grudzień 2019, s. 207-8, doi:10.14746/spp.2017.2.18.9.