Grzejdziak-Przybyłowicz, Agnieszka. „Prawo Do Nauki. Prawa Dziecka-Ucznia”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(20), grudzień 2019, s. 95-126, doi:10.14746/spp.2017.4.20.4.