Stępniak, K. „Środowisko prawników Wobec Sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. Badania Socjologiczno-Prawne”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(19), grudzień 2019, s. 93-115, doi:10.14746/spp.2017.3.19.5.