Trupkiewicz, Marcin. „Kilka Uwag O Internetowej Platformie Aukcyjnej umożliwiającej Uzyskanie Wsparcia W Zakresie Odnawialnych źródeł Energii W kontekście podpisów Elektronicznych”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(19), grudzień 2019, s. 117-32, doi:10.14746/spp.2017.3.19.6.