Mizerski, Rafał. „Gwarancje Proceduralne Na Wypadek Wydalenia Cudzoziemca W Systemie Europejskiej Konwencji Praw człowieka”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(15), grudzień 2019, s. 61-96, doi:10.14746/spp.2016.3.15.3.